Obec Podlešín
Podlešín

1975

V tomto roce byla povolena ONV v Kladně demolice č.p.12 a schváleno zřízení skladu CO a místností pro MNV z bývalé sýpky č.p.43. Dosavadní místnosti MNV, které se nacházely v témže domě v přízemí, byly velmi vlhké a ve skladě CO byl skladovaný materiál znehodnocován. Na této akci pracovali důchodci a soudruzi. Současně byla prováděna demolice č.p.12. Na této akci pracovali občané o sobotách a nedělích, při národních směnách, ale nejvíce zase naše pracovní četa . Na tomto místě bude zřízen park a  dětský koutek.

17.5. asi v 10 hodin jsme byli upozorněni, že v Třebichovicích byla silná průtrž mračen. Po tomto upozornění bylo ihned vytaženo stavidlo a učiněny přípravy k volnému průtoku vody v  potoce. V naší obci bylo ten den pěkné počasí. Kolem 11 hod. začala voda v potoce prudce stoupat a ve 12 hod se již vylila z břehů a zalila přilehlá pole. V obci zatopila domy č.p. 43, 72, 50, 75, 84. Také v  kanceláři MNV bylo asi 15 cm vody a bahna. Voda vnikla i do studní. Byla proto OHS v Kladně provedena dezinfekce v těchto studnách. Opadávat voda začala až kolem 13 hod.

Žně byly letos ukončeny za 10 dní.. Sklízelo se 5 kombajny. Sláma byla uklizena do konce srpna a  asi na 30ha byla zaorána. Proti jiným létům, byla sklizeň slabší u  pšenice. Ječmeny sypaly normálně.

11.9. se konala přehlídka potomstva po plemenném býku Nedoma jehož majitelem je Krajský plemenný podnik Praha a chovatel státní statek Roudnice, hospodářství Holešov. Po ukončení přehlídky byla uskutečněna chovatelská beseda.

30.10. havarovalo u Prahy letadlo Jugoslávské společnosti. V tomto letadle se vracela z rekreace i rodačka z naší obce Horová Marie, rozená Čacká č.p.2, se svým manželem, který k této rekreaci obdržel poukaz od podniku Baterie Slaný, jako dar při odchodu do důchodu. Z obce Knovíze zahynula při této havárii Jaroslava Zoubková s manželem i s ostatními cestujícími a posádkou.