Obec Podlešín
Podlešín

1930

1930, 1931

1930 

Roku 1930, dne 16. září shořela střecha na stodole, chlévech a sýpce u  Josefa Küntera v č.p.8. Na sýpce shořely zásoby obilí již vymláceného, které tam měl uloženy rolník František Žatecký z č.p.20. Hašení se zúčastnil místní sbor hasičů a sbory ze Želenic a Zvoleněvsi.

1931 

Roku 1931, dne 5. května odpoledne snesla se nad obcí velká průtrž mračen, která zničila velkou část polní úrody a voda, která se hrnula ze  všech stran zaplavila obec a kroupy vytloukly skla v oknech mnoha domů. Dobytek z chlévů musel se vyvésti, aby se neutopil a nenastudil, protože voda byla od krup ledová. U domu Marie Müllerové č.p.75 byla vodou , která se přihnala od Želenic podemleta a poražena celá zděná kolna a veškeré zdivo bylo roznešeno vodou po obecním prostranství a do potoka.

Roku 1931, dne 27. září byly provedeny volby obecního zastupitelstva. Starostou obce byl zvolen Václav Rosekranc z č.p.67 a členové: Müller Josef č.p.30, Čacký Václav č.p.2, Hájek Antonín č.p.102, Bakalář Josef č.p.12, Hakl František č.p.5, za republikánskou stranu zeměděl. A malorolnického lidu, Ochotný Václav č.p.71, Tvrdý Antonín č.p.83, Jordán Josef č.p.103, Müller Karel č.p.78, za sociál. Demokratickou stranu dělnickou, Müller Alois č.p.22, Rezek Antonín č.p.110, Kolařík Antonín č.p.77, Müller Antonín č.p.86, za stranu občanů v Podlešíně. Českoslov. Strana národně soc. neobdržela žádný mandát.

Ustanovení Vodního družstva v Podlešíně pro přípravu regulace Svatojiřského potoka.