Obec Podlešín
Podlešín

1965

1965, 1966

1965 

V tomto roce byla provedena oprava koupaliště a současně jako vodní nádrže pro případ požáru. Materiál, hlavně cement a štěrkopísek byl zaplacen z příspěvku Kčs 5.200,- od Státní pojišťovny ve Slaném. Oprava koupaliště – vodní protipožární nádrže se prováděla svépomocí a občané odpracovali celkem 460 brigádnických hodin. Opraveného koupaliště plně využili dospělí občané a hlavně děti v plné míře.

Pro poškozené obyvatele na Slovensku rozvodněným Dunajem, místní občané nakosili, nasušili a do stodol svezli 50 q sena. Práci dělali zdarma a  odpracovali celkem 378 hodin po své práci.

V jarních měsících v květnu a červnu bylo nepříznivé počasí, neustále pršelo, což zdržovalo práci na jarní okopávce cukrovky. Koncem listopadu napadl sníh a byly mrazy 8 až 10 stupňů pod nulou. Zemědělskému družstvu zapadla část cukrovky a řepných skrojků. Později se vyjasnilo a skrojky byly svezeny. Obec čítá 139 čísel popisných, 417 obyvatel a narodili se 2  děti a zemřelo 8 občanů. Počet obyvatel obce stále ubývá.

1966 

Uprostřed obce byla velká zatáčka silnice, které stála v cestě ohradní zeď se zahradou a stodolou usedlosti Václava Brejníka č.p.13. Odstranění této silniční zatáčky bylo již jednou jednáno za prvé republiky a protože přišla druhá světová válka, bylo o přeložení silnice upuštěno. Až v roce 1965  provedl Stavoprojekt z Prahy potřebné plány a rozpočty na rekonstrukci silnice a na stavbu betonového mostu přes potok.

9.1.1966 začala příprava ku stavbě silnice a kanalizace od č.p.13 a 17 lidového domu. Stavbu provádí firma Státní silnice KN Praha závod Beroun. První práce započala tím, že místní občané přestavěli železný kříž s kamenným podstavcem od kapličky k domku č.p.52 Marie Vosmikové a dne 15.3.1966 byl sejmut zvonek z kapličky a uložen prozatím ve zbrojnici hasičské, než bude umístěn na novém místě. Současně byla zbořena kaplička, která byla postavena roku 1878 místními římskými katolíky a přestavena na jiné místo v tom samém slohu roku 1929.

Demolici ohradní zdi, stodoly a příslušenství u č.p.13 bylo provedeno mechanizačními prostředky – strojově a materiál odvážen do bývalé cihelny u Slaného č.p.96. Tato práce skončila 31.3.1966 a bylo započato s úpravou silnice k nádraží. Po tomto byla práce zastavena, dělníci a stroje odešli jinam kde měli rozdělané silnice a přes léto se na přeložce silnice nepracovalo. V listopadu se dělníci do obce vrátili a byla dokončena kanalizace do potoka.

V tomto roce vyly veškeré polní práce  provedeny včas a vzhledem k tomu, že v době sklizně obilí tak i cukrovky. Bylo pěkné suché počasí, byla sklizeň provedena místními občany bez cizích brigád. Pro poškozené občany povodní na Dunaji na Slovensku, bylo místními občany posečeno a usušeno 50 q sena. V obci se narodili 3 děti a zemřeli 4 občané. Toho času čítá obec 400 občanů. Mladí lidé se stěhují do města a na vesnici zůstávají jen samí důchodci.