Informace emailem

Novinky e-mailem

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kam na výlet

Czech POINT

infocentrum Slaný

infocentrum SlanýInfocentrum Slaný
Pod Velvarskou branou
Velvarská 136/1
274 01 Slaný

Telefon: 312 523 448
e-mail: ic@infoslany.cz

Po až Pá
9.00 - 16.00

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Rady a návody jak třídit odpad.

Proč třídíme odpady? Zkuste se nad touto otázkou zamyslet dříve, než budete číst dále. Někdo z vás odpověděl: protože mám rád přírodu; nechci, aby přibývaly skládky; jenom správně roztříděný odpad je možné dále zpracovávat – recyklovat; je to móda; ve  škole jsem slyšel/a, že se to má dělat… Všechny tyto odpovědi jsou dobré, zkusíme je utřídit.

 

Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:

 

  1. Omezování vzniku (minimalizace) odpadů – už při nákupu rozhodujeme, kolik odpadů vyprodukujeme
  2. Třídění a recyklace odpadů – pokud se odpad smíchá, není možné ho již dále roztřídit a zpracovat, proto je nutné třídit odpady již v  domácnostech
  3. Odstraňování odpadů – odpady, které nemůžeme již dále využít se zneškodňují (např. skládkováním)

 

Značky na obalech – naši rádci při třídění odpadů

 

Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtížné poznat, z  čeho je obal vyroben. Proto jsou na obalech různé značky, které nás informují, jak máme s takovým obalem po použití naložit.

Nejdůležitější označení odpadů

značka
 

Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich poznáme, do kterého kontejneru máme obal později vyhodit.

 

 

označení odpadů

Papír

PAP

22

Vlnitá lepenka

PAP

20

Hladká lepenka

PAP

21

Bílé sklo

GL

70

Zelené sklo

GL

71

Hnědé sklo

GL

72

Ocel

FE

40

Hliník

ALU

41

Dřevo

FOR

50

Polyethylentereftalát

PET

1

Polypropylén

PP

5

Polystyrén

PS

6

Polyetylén (rozvětvený)

LDPE

4

Polyetylén (lineární)

HDPE

2

Kombinovaný obal

C/

obal je vyroben z více materiálů a ten za lomítkem převládá

Nápojový karton

C/PAP

81 a  84 kombinovaný obal, kde převládá papír

 

panacekPanáček s  košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad. Pokud je panáček přeškrtnutý, znamená to, že obal do popelnice nepatří, protože obsahuje nějaké nebezpečné látky. Takové odpady se odnáší do sběrny nebezpečných odpadů nebo na sběrné dvory. Bližší informace se dozvíte na vašem obecním nebo městském úřadu.


 

 zelený bodZelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci. Takže, až vypijete limonádu nebo dojíte sušenky, odhoďte jejich obaly do barevného kontejneru!

 

 

 

elektroodpad Přeškrtnutá popelnice značí, že elektrozařízení na kterém je vyznačena nesmí být vyhozeno do popelnice, ale má být odevzdáno k recyklaci na sběrný dvůr nebo do prodejny elektro.

 

Nahlédnete-li doma do vašeho koše na odpadky, tak uvidíte velmi různorodou směs, kterou nezbývá než vysypat do popelnice. Pokud se však zamyslíte nad každým odpadem, který do koše nesete, zjistíte, že odpady můžeme rozlišit na:

 

  • Využitelné – tyto odpady je možné dále zpracovat, např.: papír a  lepenka, sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky), kovy (plechovky, hliník), kompostovatelný kuchyňský odpad atd.

 

  • Objemné – to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný stavební odpad atd.
  • Nebezpečné – tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.
  • Ostatní – odpady, které vám zbudou po vytřídění všeho, co je možné dále využít, např.: znečištěné - mastné obaly od potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, žárovky, popel, zbytky masa a kostí apod.

 

Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné – smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat.

 

Jak máme třídit odpady u nás doma?

Pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů. Pokud se vám koše do bytu nevejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí, do které postavíte tři tašky. Do jedné tašky budete dávat papír, do druhé plasty a do třetí sklo. Do tašky dávejte raději pouze nerozbité sklenice a lahve, pokud se vám rozbije sklenička, odneste ji raději opatrně rovnou do kontejneru.

Dotřídění papíru

 

Papírové odpady, které odložíte do speciálního modrého kontejneru jsou z mnoha různých druhů papírů. Z jiného papíru jsou noviny, z úplně jiného je krabice od televize. Každý druh papíru se také jinak zpracovává. Proto je potřeba sběrový papír dotřídit na jednotlivé druhy. To se děje na dotřiďovací lince odpadů. Na dotřiďovaní lince je pás, po kterém se směs papíru pohybuje a pracovníci podél pásu z něj vybírají jednotlivé druhy papíru, někdy z něj musí vybírat i odpadky, které tam naházejí nezodpovědní občané.

 

Dotříděný papír se lisuje do balíků a odváží ke zpracování do papírny.

Dotřídění skla

 

Při výrobě bílého skla se nikdy nesmí dostat do pece sklo barevné. Navíc se tam nesmí dostat žádná jiná nečistota, kov, keramika, porcelán atd. Skleněné odpady ze zelených kontejnerů se nejprve předtřiďují ručně a jsou odstraněny největší kusy nečistot. Poté střepy putují na speciální automatickou linku, kde vše řídí počítač a zajistí čistotu a vytříděného skla. Barevné nebo čiré sklo se odváží ke zpracování do skláren.

Dotřídění plastů

I plasty, které jste odhodili do žlutých kontejnerů, se dotřiďují na dotřiďovací lince odpadů.  Ze směsi plastů putující na pásu se ručně vybírají PET láhve, fólie a pěnový polystyren, které mají speciální samostatné zpracování. Pracovníci z pásu vyhazují i nečistoty, které do plastů nepatří. Dotříděné druhy plastů včetně zbylé směsi plastových odpadů se lisují do balíků a odváží ke zpracování na recyklační linky, např. do Silonu Planá nad Lužnicí.