Obec Podlešín
Podlešín

Kronika svazu žen

Kronika svazu žen

Československý svaz žen Podlešín - Kronikář: Dana Kapalínová

Cvičím, cvičíš, cvičíme - Žena symbol krásy

cvičeníAle k tomu musí být žena upravená, svěží, hezky se oblékat a  hlavně zachovat si pěknou postavu. A tak jsme začaly s tím nejdůležitějším - cvičením.

Zpočátku nás bolely všechny svaly v těle, ale teď již zvládnem i těžké cviky!

Každý se rád uchránil před srdečním infarktem, proto se právem doporučuje dostatek tělesného pohybu.

Dětský karneval

karneval16. dubna 1988 ZO ČSŽ s Osvětovou besedou uspořádala dětský karneval.

Hrála hudba vojenské posádky Drnov.

 

Děti byly spokojené, v tombole ledacos vyhrály. Jen ty zábavné hry chyběly. Příští rok se polepšíme!!

Brigáda

brigádaZe cvičení rozhýbaná těla - tak jsme si vzaly do opatrování místní park. Členky ZO se začaly starat o to, aby okolo pomníku byla vyhrabána tráva a vysázeny nové květiny.

Díky s.Tvrdé, která denně květiny zalévá - se jistě náš park uprostřed vesnice zkrášlí.

Za pomoci Svazu požární ochrany nám byla zabudována skříňka, ve které můžeme vše uveřejnit.

Sběr

 
sběrZačínající organisace má peněžních prostředků málo a tak jsme uspořádaly sběr papíru a textilií. Sběr se vydařil.

My můžeme na slavnostní schůzi 27.5.1988 kde byly předány legitimace - podat pohoštění pro všechny členky ZO ČSŽ. K tanci a poslechu vyhrávala hudba vojenské posádky, se kterou naše organisace uzavřela patronát.

Mezinárodní den dětí - 1.červen

Mezinárodní den dětí4.června 1988 se naše organizace rozhodla uspořádat pro děti Dětský den.

Zůčastnilo se ho cca 50 dětí. Soutěžilo se ve střelbě vzduchovkou na terče a do panáčků, v běhu, v nafukování balónků, hra s kuželkami, hra s míčem, přetahování lanem, překousávání velkého koláče a jiné hry. Ti nejlepší si vybojovali medaile s diplomem a ti méně zdatní si odnášeli cukrovinky nebo hračky.

 

Na závěr dětského dne byl zapálen táborák, kde si všechny děti opékaly buřty. Všem se dětský den líbil a proto ZO ČSŽ brzy uspořádá Branný den.

Slavnostní členská schůze ZO ČSŽ

členská schůzeÚčast na slavnostní členské schůzi byla skoro stoprocentní.

Po schůzi vyhrávala hudba vojenské posádky a k pohoštění se podávala káva se zákusky, které samy členky napekly. Panovala velice dobrá nálada a  všichni už se těší na další společné zasedání.

Taneční zábava

taneční zábavaDne 9.7. 1988 jsme uspořádaly spolu se SPO 1. Pouťovou taneční zábavu.

Hrála hudba J.Klempta. Tombola byla velice bohatá i vtipná. Skoro každý člen ČSŽ i SPO do tomboly daroval dárek.

Pro velký úspěch si ji zopakujeme o posvícení.

 

Brigáda

brigádaMístní pohostinství přes výměnu střechy stále více chátralo. A tak SPO se postaral o jeho rekonstrukci. Dalo to dost úsilí a práce. Po  činnostech zednických, štukatérských a malířských nastal problém s  úklidem.

Úklid

brigáda 2A tak jsme se rozhodly, že se s úklidem vypořádáme samy. Škoda, že účast byla tak slabá - pouze 2,5% členek z naší základny. Přesto se  vše zvládlo a naše pohostinství opět slouží svému účelu a nabízí příjemné posezení všem hostům.

 


Letní kino

 
kinematografLetitý vynález kinematograf pronikl konečně i do Podlešína.

Chalupář Honza Šrimberský nabídl promítání filmů pro děti i dospělé. Nabídku jsme iniciativně využily. Na zahájení byly promítnuty pohádky pro děti a  film "Marečku podejte mi pero". Dále následoval film "Vesničko má středisková" a další zábavné programy.

Dětský den

dětský den20.8.1988 na závěr prázdin byl uspořádán Dětský den.

 

 

 

20.8.1988


 
dětský den 88Pro nepříznivé počasí připravily jsme dětem soutěže v sále Lidového domu. Soutěžilo se v házení šipkami na cíl, běhy s vejcem, hra s  krabičkou, míčem, cukrem, přednes básniček a písniček. Odměnou dětem byly cukrovinky a párky. Na závěr byl dětem promítnut film "Velká sýrová loupež".
 

 

Branné hry a hledání pokladu.


 

branné hryTento den se nám počasí vydařilo. A tak si děti mohly zasoutěžit ve  střelbě a házení granátem na cíl. Potom následovalohledání pokladu po  vyznačené trase s plněním různých úkolů. Poklad našel Milánek Krůtek.

Závěrem byly dětem předány medaile a diplomy, různé cukrovinky a každý si opekl vuřta na ohníčku.

Nám dospělým byly odměnou rozzářené oči všech dětí.

Práce přináší plody


 
práce přináší plodyJak jste se dočetli na předchozích stranách - byla provedena adaptace a úklid prostorů pohostinství. Tato činnost byla SD Jednota oceněna finančním příspěvkem, který byl věnován na zakoupení selete.

Sele jsme si opekly na rožni a zůčastnili se všichni, kteří na adaptaci pracovali.

Výroční členská schůze ZO ČSŽ


 

výroční schůzeNa výroční členské schůzi panovala velice dobrá nálada díky Triu harmonik. Zůčastnily se skoro všechny členky.

 

 

 

Sběr bezinek a šípků


 
sběr bezinekVětšina žen naší organizace se zapojila do akce ""Sběru bezinek a šípků" Touto akcí svaz žen získal do pokladny 1.250 Kčs.

Této částky bylo využito na dětské dny.

Posvícenská zábava

posvíceníDruhá taneční zábava po adaptaci sálu Lidového domu. Byla velice zdařilá. Hrála hudba J.Klempta. Do tomboly se sešlo 145 cen. 1. cena bylo sele. V pondělí následovalo posezení při svíčkách o Pěkné s hudbou.

 

 

Úklid parku

úklid parkuBrigáda NF. Zůčastnilo se 10 členek při vyhrabování trávy a ošetřování růží.

 

 

1. Country bál - 3.12.1988

 

country bálV prosinci jsme uspořádaly spolu se svazem požární ochrany 1. Country bál. Návštěvnost byla nad naše očekávání.

 

 

 


Mikuláš 5.12.1988


 
mikuláš 88Výbor ČSŽ a SPO se v tento den ustrojili za Mikuláše, anděla a  čerty. Obešli všechny děti v obci, aby je obdarovali dárky - někdy i  pohrozili těm méně hodným.

10.12. 1988 byla Mikulášská zábava. Hrála huda ECHO Řisuty.

Opět zdařilá zábava, která vyvrcholila rozdáváním dárků.

 

Arménie


 

arméniePo děsivé zprávě o přírodní katastrofě v Arménii jsme jako jedna z prvních organizací uspořádaly sbírku pro arménské děti.

Celkový dobrovolný příspěvek činí 1.450 Kčs. Největší částkou přispěla s.Brejchová 500 Kčs.

Silvestr 1988


 
silvestr 88Svaz žen s místním svazem PO uspořádaly na závěr roku Silvestrové posezení. na sále Lidového domu. Akce, které jsme tento rok uspořádaly, byly i jejich akcemi, protože nám vždy ochotně se vším pomáhaly. Proto náš novoroční přípitek zněl na další velice dobrou spolupráci. ČSŽ a SPO Podlešín.
 

Maškarní bál 24.2. 1989


 
1. Maškarní bál jsme uspořádaly v únoru. Hrála hudba ECHO Lány, která se velice líbila. Na sále se sešlo okolo 35 masek - což dokumentují fotografie. Cenu za nejlepší masku vyhrál Jaroslav Rus. Maškarní bál měl velice velký ohlas. věříme, že příští bude opět zdařilý.
 

MDŽ


 
MDŽVČS ČSŽ Podlešín - účast 52 žen. Hrála vojenská hudba. Po V4S ČSŽ jsme oslavili MDŽ. Vojenská hudba nám vyhrávala k tanci a měly jsme pohoštění. Všechny členky byly spokojené.
 

 

 

Jarní vínek

jarní vínekHrála hudba Járy Klempta. Účast velká. Výtěžek ze zábavy 370 Kčs.

Tombola byla slabá, protože přispělo málo členů.

 

Dětský karneval 24.3.1989

Sešlo se přes 50 masek. Děti sutěžily v přednášení básní - za které dostaly odměnu. vyhodnocené masky:

1. Jituška Rusová - princezna

2. Tomášek Tlustý - mušketýr

3. Mireček Šusta - princ

 

Všem přítomným se děti moc líbily.

Májová veselice 19.5.1989

májová veseliceHrála hudba Grošáci. I přes malou návštěvnost se taneční zábava velice líbila. Škoda, že se nezůčastnilo více místních občanů.

 

 

 

 

Generální úklid sálu Lidového domu Podlešín

generální úklidI přes uveřejnění v našem zpravodaji a žádosti o výpomoc se při úklidu sešly pouze 3 soudružky za ČSŽ. marie Vávrová a Kapalínová Dana. Za SSM Krůtková Olga.

Jednalo se o čištění oken a drátkování parket. Díky pomoci pěti vojáků jsme to zvládli. Po této akci výbor ztrácí chuť k další činnosti. To se nenajde více soudružek, které by si přály konat taneční zábavy a jiné akce v krásném a čistém prostředí?

Dětský den 3.6.1989

dětský den 89Konal se na nově upraveném prostranství LD. Děti si opékaly špekáčky a  soutěžily v různých hrách. Za vítězství dostal každý odměnu.

 

Členská schůze 23.6.1989

členská schůzeÚčast členek 38 a 3 hosté.

Hlavním bodem jednání této schůze byly odpovědi na vyplněné anketní lístky. Poté následovalo občerstvení všech členek a k tanci a poslechu vyhrávala hudba vojenské posádky.

Skupina historického šermu 1.7.1989

historický šermKonalo se od 15:00 na koupališti.

Účast dětí byla skoro 100% - místních občanů méně. Všem se tato akce velice líbila i když pro svaz to nebyla laciná záležitost.

 

 

 

Dětská lední revue - 22.10.1989

lední revuePro naše děti jsme uspořádaly zájezd na lední revue.

Všem zůčastněným se velice líbila.

 

 

Poznámka k přepisu

Přepis kroniky je autentický, včetně náhodných pravopisných chyb. Obrázky jsou ručně malované, převedené do elektronické podoby. Všechna práva autorů jsou vyhrazena.

 

Přepis této kroniky je brán jako součást historie obce Podlešín. Účelem přepisu není propagovat komunismus ! Kronika byla převedena do elektronické podoby hlavně kvůli jejímu krásnému grafickému zpracování.

 

webmaster - autor přepisu

 

Datum vložení: 12. 1. 2012 18:40
Datum poslední aktualizace: 12. 1. 2012 18:41
Autor:

Kroniky

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

CZECH POINT

Czech POINT

Mapový portál obce

mapový portál

Počasí

dnes, neděle 14. 8. 2022
slabý déšť 25 °C 17 °C
pondělí 15. 8. slabý déšť 31/17 °C
úterý 16. 8. jasno 32/18 °C
středa 17. 8. slabý déšť 33/19 °C